เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.ปตร.บางขนาก+0.90
01.ปตร.บางขนาก+0.90
02.ปตร.ประจำรัง
02.ปตร.ประจำรัง
03.ปตร.บางโรง
03.ปตร.บางโรง
04.ปตร.บางห้าง
04.ปตร.บางห้าง
05.ปตร.บางอ่าง
05.ปตร.บางอ่าง
06.ปตร.บ้านใหม่
06.ปตร.บ้านใหม่
07.ปตร.ท่าไข่+0.70
07.ปตร.ท่าไข่+0.70
08.ปตร./สน.บางพระ
08.ปตร./สน.บางพระ
09.ปตร.ท่าถั่ว+0.50
09.ปตร.ท่าถั่ว+0.50
10.ปตร.ลาดขวาง
10.ปตร.ลาดขวาง
11.ปตร.แสนภูดาษ
11.ปตร.แสนภูดาษ
12.ปตร.จางวาง
12.ปตร.จางวาง
13.ปตร.คลองใหม่อุดมดี
13.ปตร.คลองใหม่อุดมดี
14.ปตร.ปากตะคลอง+0.40
14.ปตร.ปากตะคลอง+0.40
15.ปตร./สน.เทพรังสรรค์
15.ปตร./สน.เทพรังสรรค์
16.ปตร./สน.พระยาวิสูตร
16.ปตร./สน.พระยาวิสูตร
17.ปตร./สน.นางหงส์
17.ปตร./สน.นางหงส์
18.ปตร.กลางคลองบางขนาก
18.ปตร.กลางคลองบางขนาก
19.ปตร.กลางคลองนครเนื่องเขต
19.ปตร.กลางคลองนครเนื่องเขต
20.ปตร.กลางคลองประเวศ
20.ปตร.กลางคลองประเวศ
21.ปตร.กลางคลองสำโรง
21.ปตร.กลางคลองสำโรง
22.น้ำสูงสุต_ปตร.บางขนาก
22.น้ำสูงสุต_ปตร.บางขนาก
23.น้ำสูงสุต_ปตร.ท่าไข่
23.น้ำสูงสุต_ปตร.ท่าไข่
24.น้ำสูงสุต_ปตร.ท่าถั่ว
24.น้ำสูงสุต_ปตร.ท่าถั่ว
25.น้ำสูงสุต_ปตร.ปากตะคลอง
25.น้ำสูงสุต_ปตร.ปากตะคลอง
26.ปตร.พระนารายณ์
26.ปตร.พระนารายณ์
27.ปตร.พระศรีเสาวภาค
27.ปตร.พระศรีเสาวภาค
28.ไซฟอนพระธรรมราชา
28.ไซฟอนพระธรรมราชา
29.ไซฟอนหกวา
29.ไซฟอนหกวา
30.ทรบ.บืงฝรั่ง
30.ทรบ.บืงฝรั่ง
31.Kgt.1_เมืองปราจีนบุรี
31.Kgt.1_เมืองปราจีนบุรี
ข้อมูล: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พัฒนาโดย: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ