เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
น้ำท่ารายชั่วโมง ปตร.ปากตะคลอง วันที่
เวลาด้านใน (ม.) ด้านแม่น้ำ (ม.)น้ำผ่าน (ม.3/วินาที)ระยะยกบาน (ม.)
01:00 น.
-0.40
0.74
0.00
0.00
02:00 น.
-0.40
0.92
0.00
0.00
03:00 น.
-0.39
1.01
0.00
0.00
04:00 น.
-0.39
0.94
0.00
0.00
05:00 น.
-0.39
0.91
0.00
0.00
06:00 น.
-0.39
0.93
0.00
0.00
07:00 น.
-0.39
0.95
0.00
0.00
08:00 น.
-0.39
0.96
0.00
0.00
09:00 น.
-0.40
0.97
0.00
0.00
10:00 น.
-0.40
1.00
0.00
0.00
11:00 น.
-0.40
0.92
0.00
0.00
12:00 น.
-0.41
0.81
0.00
0.00
13:00 น.
-0.41
0.60
0.00
0.00
14:00 น.
-0.41
0.44
0.00
0.00
15:00 น.
-0.41
0.32
0.00
0.00
16:00 น.
-0.42
0.05
0.00
0.00
17:00 น.
-0.42
-0.23
0.00
0.00
18:00 น.
-0.42
-0.46
0.00
0.00
19:00 น.
-0.42
-0.57
0.00
0.00
20:00 น.
-0.42
-0.49
0.00
0.00
21:00 น.
-0.41
-0.38
0.00
0.00
22:00 น.
-0.41
-0.17
0.00
0.00
23:00 น.
-0.41
0.08
0.00
0.00
24:00น.
-0.41
0.37
0.00
0.00
ข้อมูล: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ปากตะคลอง) / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ