เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
น้ำท่ารายชั่วโมง ปตร.ปากตะคลอง วันที่
เวลาด้านใน (ม.) ด้านแม่น้ำ (ม.)น้ำผ่าน (ม.3/วินาที)ระยะยกบาน (ม.)
01:00 น.
-0.69
0.79
0.00
0.00
02:00 น.
-0.69
0.98
0.00
0.00
03:00 น.
-0.69
1.18
0.00
0.00
04:00 น.
-0.68
1.13
0.00
0.00
05:00 น.
-0.68
1.01
0.00
0.00
06:00 น.
-0.68
0.87
0.00
0.00
07:00 น.
-0.68
0.44
0.00
0.00
08:00 น.
-0.68
0.22
0.00
0.00
09:00 น.
-0.68
-0.14
0.00
0.00
10:00 น.
-0.68
-0.42
0.00
0.00
11:00 น.
-0.68
-0.61
0.00
0.00
12:00 น.
-0.68
-0.51
0.00
0.00
13:00 น.
-0.68
-0.30
0.00
0.00
14:00 น.
-0.68
0.16
0.00
0.00
15:00 น.
-0.68
0.38
0.00
0.00
16:00 น.
-0.68
0.50
0.00
0.00
17:00 น.
-0.68
0.36
0.00
0.00
18:00 น.
-0.68
0.18
0.00
0.00
19:00 น.
-0.68
-0.16
0.00
0.00
20:00 น.
-0.68
-0.39
0.00
0.00
21:00 น.
-0.68
-0.56
0.00
0.00
22:00 น.
-0.69
-0.64
0.00
0.00
23:00 น.
-0.69
-0.74
0.00
0.00
24:00น.
-0.69
-0.48
0.00
0.00
ข้อมูล: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ปากตะคลอง) / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ