เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
น้ำท่ารายชั่วโมง ปตร.ท่าไข่ ประจำวันที่
เวลาด้านใน (ม.)ด้านแม่น้ำ (ม.)น้ำผ่าน (ม.3/วินาที)ระยะยกบาน (ม.)
01:00 น.
02:00 น.
03:00 น.
04:00 น.
05:00 น.
06:00 น.
07:00 น.
08:00 น.
09:00 น.
10:00 น.
11:00 น.
12:00 น.
13:00 น.
14:00 น.
15:00 น.
16:00 น.
17:00 น.
18:00 น.
19:00 น.
20:00 น.
21:00 น.
22:00 น.
23:00 น.
24:00น.
ข้อมูล: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ท่าไข่) / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ