เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
น้ำท่ารายชั่วโมง ปตร.ท่าไข่ ประจำวันที่
เวลาด้านใน (ม.)ด้านแม่น้ำ (ม.)น้ำผ่าน (ม.3/วินาที)ระยะยกบาน (ม.)
01:00 น.
0.39
0.28
0.00
0.00
02:00 น.
0.36
0.11
0.00
0.00
03:00 น.
0.34
-0.09
0.00
0.00
04:00 น.
0.33
-0.26
0.00
0.00
05:00 น.
0.32
-0.29
0.00
0.00
06:00 น.
0.32
-0.31
0.00
0.00
07:00 น.
0.30
0.60
0.00
0.00
08:00 น.
0.30
0.78
0.00
0.00
09:00 น.
0.30
0.50
0.00
0.00
10:00 น.
0.30
0.60
0.00
0.00
11:00 น.
0.30
0.20
0.00
0.00
12:00 น.
0.28
0.02
0.00
0.00
13:00 น.
0.29
-0.20
0.00
0.00
14:00 น.
0.29
-0.20
0.00
0.00
15:00 น.
0.29
-0.65
0.00
0.00
16:00 น.
0.29
-1.00
0.00
0.00
17:00 น.
0.28
-0.15
0.00
0.00
18:00 น.
0.28
-0.50
0.00
0.00
19:00 น.
0.26
0.32
0.00
0.00
20:00 น.
0.26
0.67
0.00
0.00
21:00 น.
0.26
0.87
0.00
0.00
22:00 น.
0.26
1.02
0.00
0.00
23:00 น.
0.27
0.97
0.00
0.00
24:00น.
0.27
0.68
0.00
0.00
ข้อมูล: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ท่าไข่) / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ