เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
น้ำท่ารายชั่วโมง ปตร.ท่าไข่ ประจำวันที่
เวลาด้านใน (ม.)ด้านแม่น้ำ (ม.)น้ำผ่าน (ม.3/วินาที)ระยะยกบาน (ม.)
01:00 น.
0.56
0.57
0.00
0.00
02:00 น.
0.43
0.39
0.00
0.00
03:00 น.
0.36
0.24
0.00
0.00
04:00 น.
0.33
0.13
0.00
0.00
05:00 น.
0.31
0.46
0.00
0.00
06:00 น.
0.31
0.82
0.00
0.00
07:00 น.
0.30
0.55
0.00
0.00
08:00 น.
0.30
0.65
0.00
0.00
09:00 น.
0.30
0.70
0.00
0.00
10:00 น.
0.30
0.95
0.00
0.00
11:00 น.
0.27
0.30
0.00
0.00
12:00 น.
0.27
-0.10
0.00
0.00
13:00 น.
0.27
-0.40
0.00
0.00
14:00 น.
0.26
-0.60
0.00
0.00
15:00 น.
0.25
-0.90
0.00
0.00
16:00 น.
0.25
-1.20
0.00
0.00
17:00 น.
0.22
-0.50
0.00
0.00
18:00 น.
0.21
0.20
0.00
0.00
19:00 น.
0.48
0.57
0.00
0.00
20:00 น.
0.65
0.86
0.00
0.00
21:00 น.
0.71
0.90
0.00
0.00
22:00 น.
0.87
1.00
0.00
0.00
23:00 น.
0.74
0.91
0.00
0.00
24:00น.
0.55
0.60
0.00
0.00
ข้อมูล: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ท่าไข่) / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ