เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลความเค็มของน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

วันที่
จุดตรวจวัดความเค็ม(กรัม/ลิตร)ค่า DO (มิลลิกรัม/ลิตร)ความลึก(เมตร) เวลาแผนที่
01.ปตร.บางขนาก_ด้านแม่น้ำ
01
02.ปตร.ประจำรัง_ด้านแม่น้ำ
02
03.ปตร.บางโรง_ด้านแม่น้ำ
03
04.ทรบ.บางอีแก้ว_ด้านแม่น้ำ
04
05.ปตร.บางห้าง_ด้านแม่น้ำ
05
06.ปตร.บางอ่าง_ด้านแม่น้ำ
06
07.ทรบ.บางตลาด_ด้านแม่น้ำ
07
08.ทรบ.บางเล่า_ด้านแม่น้ำ
08
09.เขื่อนทดน้ำบางปะกง
09
10.ปตร.บางขนาก_ด้านใน500ม.
10
11.ปตร.ประจำรัง_ด้านใน500ม.
11
12.ปตร.บางโรง_ด้านใน500ม.
12
13.ทรบ.บางอีแก้ว_ด้านใน500ม.
13
14.ปตร.บางห้าง_ด้านใน500ม.
14
15.ปตร.บางอ่าง_ด้านใน500ม.
15
16.ทรบ.บางตลาด_ด้านใน500ม.
16
17.ทรบ.บางเล่า_ด้านใน500ม.
17
18.หน้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
18
19.คลองพระองค์ฯสี่แยกคลอง17
19
20.ปตร.บ้านใหม่_ด้านแม่น้ำ
20
21.ทรบ.หนองชังโรง_ด้านแม่น้ำ
21
22.ปตร.ท่าไข่_ด้านแม่น้ำ
22
23.ปตร.บางพระ_ด้านแม่น้ำ
23
24.ปตร.บ้านใหม่_ด้านใน500เมตร
24
25.ทรบ.หนองชังโรง_ด้านใน500เมตร
25
26.ปตร.ท่าไข่_ด้านใน500เมตร
26
27.ปตร.บางพระ_ด้านใน500เมตร
27
28.จุดสูบน้ำประปาคลองนครเนื่องเขต
28
29.ปตร.ท่าถั่ว_ด้านแม่น้ำ
29
30.ปตร.ลาดขวาง_ด้านแม่น้ำ
30
31.ปตร.แสนภูดาษ_ด้านแม่น้ำ
31
32.ปตร.จางวาง_ด้านแม่น้ำ
32
33.ปตร.ท่าถั่ว_ด้านใน500เมตร
33
34.ปตร.ลาดขวาง_ด้านใน500เมตร
34
35.ปตร.แสนภูดาษ_ด้านใน500เมตร
35
36.ปตร.จางวาง_ด้านใน500เมตร
36
37.จุดสูบน้ำประปาเทพราช
37
38.คลองประเวศฯ_ห่างปตร.ท่าถั่ว2กม.
38
39.คลองประเวศฯ_แยกคลองพระองค์
39
40.คลองประเวศฯ_หน้าประปาคลองสวน
40
41.คลองสุคันธาวาส
41
42.คลองกาหลง
42
43.คลองพระยาสมุทร
43
44.คลองอรรคราช
44
45.คลองขุนพิทักษ์
45
46.คลองแขวงกลั่น(บน)
46
47.คลองเปร็ง_หน้าวัดคอลาด
47
48.ปตร.คลองใหม่อุดมดี_ด้านแม่น้ำ
48
49.ปตร.ปากตะคลอง_ด้านแม่น้ำ
49
50.สะพานเทพหัสดิน_ด้านแม่น้ำ
50
51.ปตร.เทพรังสรรค์_ด้านแม่น้ำ
51
52.ปตร.พระยาวิสูตร_ด้านแม่น้ำ
52
53.ปตร.นางหงส์_ด้านแม่น้ำ
53
54.ปตร.คลองใหม่อุดมดี_ด้านใน500เมตร
54
55.ปตร.ปากตะคลอง_ด้านใน500เมตร
55
56.ปตร.เทพรังสรรค์_ด้านใน500เมตร
56
57.ปตร.พระยาวิสูตร_ด้านใน500เมตร
57
58.ปตร.นางหงส์_ด้านใน500เมตร
59
59.จุดสูบน้ำประปาบางปะกง_ถ.บางนาตราด
59
60.คลองพระองค์_แยกท้องคุ้ง
60
61.คลองพระองค์_แยกชวดพร้าว
61
62.คลองพระองค์_แยกสำโรง
62
63.หน้าอำเภอบางบ่อ
63
64.หน้าวัดบางบ่อ
64
65.หน้าโรงไม้บางบ่อ
65
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ