ข้อมูลการสูบน้ำรายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต วันที่
สถานีสูบน้ำ(ขนาด cms x เครื่อง)ขนาด(ลบ.ม./วินาที)สูบน้ำ(เครื่อง)ชั่วโมงสูบปริมาตรน้ำ(MCM)เครื่องเสีย(เครื่อง)หมายเหตุ
ข้อมูล: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ